Generalforsamling 2017

Afholder Generalforsamling
tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00
 i Foreningshuset, Bispehøjen 2.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 1. Bestyrelsens beretning.
 1. Det reviderede regnskab forelægges.
 1. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 20. marts.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
  a. Formand Anders Pedersen, (modtager genvalg)
  b. Bestyrelsesmedlem Lisbeth Korshøj, (modtager ikke genvalg)
  c. Bestyrelsesmedlem Peter Pedersen, (modtager ikke genvalg)
  d. Økonomiansvarlig Knud Seidelin, (fratræder uden for valg)
  e. Bestyrelsesmedlem Jane Norlund, (modtager genvalg)
  d. Suppleanter:     Charlotte Dirksen (modtager ikke genvalg)
                           Hussain Hafedi
 1. Valg af 1 revisor samt suppleant.
  a. Revisor Ingelise Granlund er på valg for 2 år
  b. Suppleant Ella Jørgensen er på valg for 1 år
 2. Evt.