Årets generalforsamling d. 25 marts 2014  er vel overstået. Tillykke til Knud Seidelin, Kirsten Redke og Siff Cecillie Lenee Jensen som alle blev genvalgt til bestyrelsen. Nye i bestyrelsen er Karoline Gettermann og Peter Pedersen.

Afgående fra bestyrelsen er Åse Rahbæk Sørensen og Susanne Esmer. Tak til dem for mange års arbejde.