Søskende rabat = 260 kr.
Obs!!
Kan kun bruges i forbindelse med køb af børnehold!.
For søskende er der halv pris for nummer to for deltagelse på samme hold.
Eksempel:
Kasper og Sofie vil gå på samme hold. Der er derfor mulighed for at få søskende rabat. For at få rabat skal følgende gøres:
Efter tilmelding på holdet, skal der sendes en mail til formanden Anders Pedersen timian@dbmail.dk med navn og fødselsdag for hver deltager samt holdnr. Derudover et kontonr. hvor rabatten kan overføres til.

Deltager på to hold = 315 kr
Obs!!
Kan kun bruges i forbindelse med et andet voksenhold til fuld pris, for samme person.
For medlemmer gælder at der skal betale fuldt kontingent (fuld sæson) for første hold og halv pris for efterfølgende til samme person.
Efter tilmelding på holdet, skal der sendes en mail til formanden Anders Pedersen timian@dbmail.dk med navn og fødselsdag for deltageren samt holdnr. Derudover et kontonr. hvor rabatten kan overføres til.

Der ydes ikke rabat på sommerhold!