Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale medier.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, eller forældre til yngre gymnaster. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Valgbar er ethvert medlem over 18 år eller forældre til yngre gymnaster.

 

Dagsorden for generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 i Foreningshuset, Bispehøjen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsen beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 18. marts
  Bestyrelsen har følgende forslag til ændringer:
  § 2 Formål:
  Nuværende formulering:
  Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteten gymnastik i dens mange forskellige
  former
  Forslag til kommende formulering:
  Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteter med særlig vægt på gymnastik i dens
  mange forskellige former
  § 3 Medlemskab. Er opdateret med idræts organisationer navne.
  § 6 Ordinær generalforsamling. Her er lokale dags og ugepresse opdateret til lokale
  medier.
  § 7 Dagsorden. Her er stk 1 opdateret til Valg af dirigent og 2 stk stemmetællere.
  § 11 Regnskab. Her er suppleret med: Regnskabet skal underskrives jf. gældende
  regler for Holbæk Kommune udarbejdet i Administrationsgrundlag for Kultur og fritid.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
  a. Formand Anders Pedersen, (modtager ikke genvalg)
  b. Næstformand Lisbeth K. Larsen, (modtager ikke genvalg)
  c. Bestyrelsesmedlem Lone Nygaard, (modtager genvalg)
  d. Bestyrelsesmedlem Jane Norlund, (modtager genvalg)
  e. Suppleanter:
 6. Valg af 1 revisor samt suppleant. 
  a. Revisor Ingelise Granlund er på valg for 2 år
  b. Supplant Niels Juel Rasmussen er på valg for 1 år
 7. Evt.

Pbv
Anders Pedersen

Mød op og gør din indflydelse gældende, specielt i år hvor vi har brug for 2 nye medlemmer til bestyrelsen!

Formandens beretning

Endnu et år er gået for Holbæk Gymnastikforening og det er tid at gøre status. Det har været en sæson på niveau med de forgangne med omkring 1.400 medlemmer. Vi har oprettet mange hold med utrolig flot tilslutning.

Sommergymnastikken 2018 var igen med god tilslutning.
Som noget nyt har DGI Midt og Vestsjælland søsat et sommerstævne på Fælleden en lørdag i juni med bl.a. håndbold og gymnastik. Udover at vi deltog med et par af vores sommerhold, så havde vi arrangeret et hoppeloppe land for de mindste. Vi var selv tilfredse med antallet af besøgende.
Igen i år planlægger samme antal sommerhold. Som noget nyt søsætter vi et udtaget rytmehold kaldet WASOMI. Det betyder elite på Swahili. Vi er spændt på hvordan de unge mennesker tager imod tilbuddet.

Vi er også kommet i luften med en ny og forbedret hjemmeside. Det skulle være nemmere at komme på hjemmesiden via mobiltelefon og diverse typer IPADs. Vi håber at vores brugere tager godt imod vores nye hjemmeside.

Vores Gå I Gang afdeling under Holbæk Gymnastikforening fortsætter med samme styrke som tidligere. Gå I Gang er et projekt der er startet op i 2005 som et samarbejde mellem DGI, Dansk Firma Idræt, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen samt Kræftens bekæmpelse alle med base i Holbæk. Holbæk Kommune støtter projektet økonomisk via § 18 midler. Det betyder at det har kunnet løbe rundt med en beskeden brugerbetaling. Med base fra Konsul Bayers Allé 2 tilbydes gåture eller hensyntagende gymnastik ca. 1 time efter eget valg, efterfulgt af socialt samvær, kaffe, brød og frugt.

Bestyrelsen valgte sidste år at deltage i Stærk forening gennem DGI og sponseret af Spar Nord. Det var et forløb, hvor vi skulle undersøge hvilke områder, vi kunne styrke foreningen og specielt bestyrelsens arbejde. Vi har hele året haft fokus på af få alle arbejdsopgaver frem i lyset, da jeg som formand allerede tidligt meddelte bestyrelsen, at jeg stopper som formand efter den indeværende sæson.

Vi har synliggjort de opgaver, jeg som formand varetog, og har gennem sæsonen fået flyttet en del opgaver væk fra formanden, sådan at det skulle blive mindre krævende at overtage posten som formand. Vi synes selv, at vi er kommet langt.

Det er ikke sådan at jeg smider håndklædet i ringen. Jeg er klar på sidelinjen til at bistå den kommende bestyrelse, hvor der måtte være behov.

Igen i år har vi udnævnt årets gymnast. Det blev i år Helena Falkensted. Helena er udover at være en dygtig gymnast, en utrolig sød og positiv pige, der altid møder glad op til træning. Hun er med sin rolige måde at være på og sit gode humør, meget vellidt blandt alle de andre gymnaster på holdet.

Et år i Holbæk Gymnastikforening er ikke et år uden en juletræsfest, dog ikke i år. Her var juletræsfesten, som noget nyt, afløst af Fastelavnsfest i gymnastiksalen på Holbæk By Skole afd. Absalon. Mere end 150 voksne og børn deltog i et fint arrangement. Vi er klar igen til næste år.

Udover den ugentlige træning, så har adskillige af vores instruktører taget initiativ til arrangementer ud af huset, fælles træning og ekstra træning. Vores instruktører er også rigtig gode til at lave afslutninger på sæsonen for deres hold. Med et tilskud på kr. 65,- er det muligt at lave et socialt arrangement, som stort set er gratis for den enkelte gymnast. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle vores engagerede instruktører. Uden jeres engagement havde vi ikke så mange flotte og varierede hold i Holbæk Gymnastikforening.

I bestræbelserne på at gøre det attraktivt at være instruktør i foreningen så forsøger vi med forskellige tilbud. Ikke alle tilbud falder i lige god jord, da det kan være svært at ramme noget som alle synes er interessant.

I år havde vi Christian Bitz på besøg. Af de over 100 deltagende var under 10 % mænd. Vi var alle vidne til et par inspirerende timer over emnet ”Luk munden og let røven”. Vi forventer i bestyrelsen at søsætte lignende arrangementer, så hvis du har et godt forslag er vi meget lydhør.

Et andet tilbagevendende tilbud er Vingsted ugen. Her tilbyder vi typisk 2-3 af vores unge hjælpeinstruktører i aldersgruppen 13-18 år en uge i sommerferien med masser af gymnastik med tidligere verdensholdsgymnaster. Et kanon tilbud!

Økonomisk kommer vi ud af året med et pænt overskud. Hovedårsagen til det pæne overskud skyldes at vi har brugt færre penge på tøj, redskaber samt juletræ. Yderligere har vi søgt om ekstra tilskud fra DGI/DIF. Her blev vi tilgodeset med kr. 25.000,-. De er øremærket til at synliggøre foreningen, bl.a. med strandflag og stort bander som rigtig kommer til sin ret når vi holder opvisning i Sportsbyen.

Sæsonen er afsluttet forårsdagene i Kalundborg samt vores gymnastikopvisning i Stadionhallen IGEN!

Vi havde forventet, at vi i år skulle lave vores første opvisning i Sportsbyen, men det valgte Holbæk Kommune at spænde ben for. Vores nye opvisningsudvalg havde ellers lagt op til den helt store omgang med 3 gæstehold incl. markering af foreningens 90 år jubilæum. Det er nu vel overstået. Der skal lyde en stor tak til opvisningsudvalget og øvrige udvalg. Vi håber, at det er noget der hænger ved fremover, så vores instruktører kan hjælpe med at løse opgaver på tværs af holdene.

Til Galla show Nord søndag d. 7. april i Kalundborghallerne deltager vi med 4 hold. Det er Teendance, Junior rytmepiger, Performance samt vores springfabrik 14 + der er blevet udtaget. Utroligt godt gået. Der skal fra bestyrelsen lyde et stort tillykke til alle holdene og deres instruktører.

Med disse betragtninger vil jeg slutte min sidste beretning som formand for Holbæk Gymnastikforening og endnu en gang takke vores engagerede instruktører samt ikke mindst bestyrelsen for et godt år for Holbæk Gymnastikforening. Jeg er sikker på at den nye bestyrelse vil styre Holbæk Gymnastikforening trygt videre, selv når det indimellem blæser.

På bestyrelsens vegne

Anders Pedersen

Formand

Referat fra generalforsamling

Holbæk Gymnastikforening Referat af Generalforsamling d. 26.03.19 Kl. 19.00 i Foreningshuset, Bispehøjen 2

1. Velkomst
Anders byder velkommen. Der var 37 mødt op, som medlemmer af Holbæk Gymnastikforening. 2 mødt op som gæster og ikke medlem af Holbæk Gymnastikforening. Valg af Dirigent: Finn Christiansen. Godkendelse af vedtægter, mødet varslet 14 dage før. D. 06.03.19/13.03.19 i By&Land og d. 16.03.19 i Nordvest nyt, dagsorden udsendt. Stemmetællere: Finn Christiansen og Jørgen Høding.

2. Bestyrelsens beretning
Anders læste bestyrelsens beretning op. Flot beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges
Regnskabsåret 2018 gennemgås ved Finn B. Henningsen. Flot regnskab.

4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen, som skulle have været bestyrelsen i hænde senest d.18.03.19.
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer: 
Paragraf 2 Formål: Nuværende formulering: Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteten gymnastik i dens mange forskellige former. Forslag til kommende formulering: Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteter med særlig vægt på gymnastik i dens mange forskellige former. Der blev spurgt indtil dette og hvorfor denne omformulering: Anders forklarer, at vi er blevet spurgt om vi vil have floorball ind gennem vores gymnastikforening – så derfor ændring i, at tilbyde flere idrætsaktiviteter. Der bliver stemt om det skal ændres og der stemmes og afstemningen frafalder og der må ses på denne ændring ved anden lejlighed, da der ikke rigtig kan blive enighed om denne ændring. Punktet udsættes til senere. 

Paragraf 3: Medlemskab. Er opdateret med idrætsorganisationers navne: Godkendt. 

Paragraf 6: Ordinær generalforsamling. Her er lokal dags- og ugepresse opdateret til lokale medier: Godkendt.

Paragraf 7: Her er stk. 1 opdateret til valg af dirigent og 2 stk. stemmetællere. Godkendt.

Paragraf 11: Regnskab. Her er suppl. med: Regnskabet skal underskrives jf. gældende regler for Holbæk Kommune udarbejdet i Administrationsgrundlag for kultur og fritid. Godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal være 7 medlemmer i bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant:
Formand Anders Pedersen, modtager ikke genvalg.
Næstformand Lisbeth K. Larsen, modtager ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem Lone Nygaard, modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Jane Norlund, modtager genvalg
Suppleanter.

Pia Lyngesbo, Mikkel Lillholm, Mathias Dam stiller op til valg.

Der stemmes ved 37 stemmer.

Lone Nygaard modtager 29 stemmer. Jane Norlund modtager 32 stemmer. Pia Lyngesbo modtager 29 stemmer. Mikkel Lillholm modtager 30 stemmer. Mathias Dam modtager 22 stemmer.

Lone Nygaard, Jane Norlund, Pia Lyngesbo og Mikkel Lillholm vælges som bestyrelsesmedlemmer, Mathias Dam vælges til suppleant.

Den nye bestyrelse konstituere sig d. 08.04.19 kl. 18.30 med valg af ny formand og næstformand.

6. Valg af 1 revisor samt suppleant
Revisor Ingelise Granlund er valgt for 2 år – valgt.
Suppleant Niels Juul Rasmussen er på valg for1 år – ønsker genvalg og vælges.

7. Evt.
Der spørges ind til tilskud fra Kommunen pr. gymnast under 25 år – der gives ca. 200 kr. i tilskud pr. gymnast under 25 år fra Holbæk Kommune. Forslag fra Susanne Esmer til ny bestyrelse om, at oprette udvalg – seniorudvalg, voksenudvalg, ungeudvalg, børneudvalg. Ønske fra Grethe Olsen om, at der til instruktørmøderne skal være mere samling på de instruktører, som har voksen/seniorgymnastik og de unge instruktører.

Dirigent: Finn Christiansen takker for god ro og orden.

Anders overrækker vingave til dirigent Finn Christiansen, som videregiver sin gave til bestyrelsen. Anders overrækker gave til Lisbeth og en tale som tak for samarbejdet i bestyrelsen. Lisbeth overrækker gave til Anders og en tale som tak for samarbejdet i bestyrelsen. Anders overrækker vingaver til revisorer og suppleant. Vingave til Maya. Gave til Kirsten Redke, som trådte ud af bestyrelsen sidste år.

Gå i Gang siger tak for godt samarbejde med bestyrelsen og overrækker vingave til Anders og Lisbeth. Gå i Gang glæder sig til samarbejdet med ny bestyrelse.
Holbæk Gymnastikforening var vært til et fint traktement, Tapas fra SURI og dejligt så mange var mødt op til denne generalforsamling.

Referent Jane Norlund