General- forsamling den 26. Marts 2019

Du skal være medlem af Holbæk Gymnastikforening eller forælder til gymnaster yngre end 16 år for, at du kan deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Vi er en aktiv forening, der har brug for mange kompetencer. Hvis du har timer, du gerne vil udfylde med forskellige opgaver, har vi altid brug for dig.

Vi byder på et lettere måltid

Dato

26. marts 2019

Tidspunkt

kl. 19.00

Dag

Tirsdag

Sted

Foreningshuset, Bispehøjen 2

Tilmelding

Nej

      Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsen beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 18. marts
          Bestyrelsen har følgende forslag til ændringer:
          § 2 Formål:
          Nuværende formulering:
          Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteten gymnastik i dens mange forskellige
          former
          Forslag til kommende formulering:
          Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteter med særlig vægt på gymnastik i dens
          mange forskellige former
          § 3 Medlemskab. Er opdateret med idræts organisationer navne.
          § 6 Ordinær generalforsamling. Her er lokale dags og ugepresse opdateret til lokale
          medier.
          § 7 Dagsorden. Her er stk 1 opdateret til Valg af dirigent og 2 stk stemmetællere.
          § 11 Regnskab. Her er suppleret med: Regnskabet skal underskrives jf. gældende
          regler for Holbæk Kommune udarbejdet i Administrationsgrundlag for Kultur og fritid.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
          a. Formand Anders Pedersen, (modtager ikke genvalg)
          b. Næstformand Lisbeth K. Larsen, (modtager ikke genvalg)
          c. Bestyrelsesmedlem Lone Nygaard, (modtager genvalg)
          d. Bestyrelsesmedlem Jane Norlund, (modtager genvalg)
          e. Suppleanter:
 6. Valg af 1 revisor samt suppleant.
          a. Revisor Ingelise Granlund er på valg for 2 år
          b. Supplant Niels Juel Rasmussen er på valg for 1 år
 7. Evt.