Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig, sekretær og yderligere 3 medlemmer. Valget er for en 2-årig periode, 4 vælges i lige år, 3 i ulige år. Dertil vælges en suppleant for de 7 medlemmer for 1 år. Det årstal der anvendes ved efterårets sæsonstart afgør om det er et lige eller ulige år.

Formand Lone Nygaard
tlf.: 27201852
lone.ny@hotmail.com

Næstformand Aase Holm
tlf.: 29226161
aaseholmhansen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Mikkel Lillholm
tlf.: 27116479
mikkel4340@gmail.com

Sekretær Jane Norlund
tlf.: 29856129
Janenorlund@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem Lone M Nielsen
tlf.:22633986
lone@m-ds.dk

Økonomiansvarlig Finn B. Henningsen
tlf.: 21462680
finnbh@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Pia Lyngesbo
tlf.: 51584316
ply@seas-nve.dk

Suppleant Mathias Dam
tlf.: 21708022
mathiasd96@gmail.com