Holdmenu

Samværspolitik

I Holbæk Gymnastikforening sætter vi pris på et godt samvær, og det er foreningens holdning, at der er plads til alle. Derfor vægter vi følgende:

 • ordentlig omgangstone. Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinanden
 • respekt for børn og voksnes blufærdighed ved bad og omklædning.
 • nye unge ledere skal ikke have eneansvaret for en gruppe børn
 • Ved mistanke om svigt eller overgreb: kontakt bestyrelsens formand eller næstformand
 • respektfuld optræden i gymnastiksalene og overholdelse af skolernes reglement m.h.t. redskaber, skiftesko, oprydning m.m.
 • ved rejse til eks.vis forårsdagene under DGI Midt og Vestsjælland og træf med børnehold, sikres gode aftaler med forældrene og information til disse.
 • ved overnatninger, hvor det er aktiviteter for børn og unge, skal der altid være to voksne med.
 • der nydes ikke alkohol og rygning i samvær med børn og unge – undtaget dog ved Nytårskur og Spisning efter opvisning
 • forældre ses gerne som hjælpere i stedet for passive tilskuere, dette ifølge aftale med instruktørerne.
 • der indhentes årligt børneattester iht gældende lovgivning
 • der indhentes individuelle samtykkeerklæringer hos instruktører/ hjælpeinstruktører og bestyrelse ved anvendelse af billeder på hjemmesiden
 • der indhentes individuelle samtykkeerklæringer hos instruktører/hjælpeinstruktører og bestyrelse ved anvendelse af navn, adresse og mailadresse på hjemmesiden